Polointenzívne jazykové kurzy - ostatné

Nemčina, Ruština, Taliančina, Francúzština pre dospelých

Nemčina, Ruština, Taliančina, Francúzština pre dospelých - začiatočník A1až B2

moduly (A1, A2, B1, B2)

Dĺžka kurzu: školský rok /polrok/ možnosť pristúpiť v priebehu kurzu
Intenzita kurzu: 1 x 3 vyučovacie hodiny
Cena kurzu: 185 € na školský rok
Popis kurzu: Absolvent jednotlivých modulov (A1, A2, B1, B2) dosiahne jazykové kompetencie na základe kritérií definovaných Spoločným európskym referenčným rámcom globálne i vo vzťahu k jednotlivým jazykovým zručnostiam Uvedený kurz umožňuje poslucháčom zvoliť si rozsah kurzu podľa časových možností, kariérnych ambícií, osobnej motivácie a schopnosti učiť sa cudzí jazyk. Poslucháč môže absolvovať jeden, dva, prípadne viac modulov, čím sa posúva dopredu na vyšší stupeň jazykovej kompetencie v rámci jedného stupňa.
Spôsob ukončenia: výstupný test a Potvrdenie o ukončení vedomostného stupňa
Prihláška: Stiahnuť