Akreditované kontinuálne vzdelávanie a tréningy pre pedagógov

osobnostný a sociálny rozvoj žiakov v edukačnom procese ZŠ a SŠ implementácia aktivizujúcich metód vo výchovno-vzdelávacom proces.
Aktualizačné kreditné vzdelávanie realizované v zmysle § 42 ods. 4 písm. d) Zákona č. 317/2009 Z. z. z 24 júna 2009 o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Osobnostný a sociálny rozvoj žiakov v edukačnom procese základnej a strednej školy

Dĺžka: 60 VH
Počet kreditov: 15
Akreditácia: 1693/2017-KV - číslo rozhodnutia o akreditácii
Cena za kurz: 115 € 
Termín:
september - december 2019

Implementácia aktivizujúcich metód vo výchovno - vzdelávacom procese

Dĺžka: 40 VH
Počet kreditov: 11
Akreditácia: 1700/2017-KV - číslo rozhodnutia o akreditácii
Cena týždenného tábora: 95 € 
Termín:
september - december 2019
Popis: Vzdelávanie je určené pre tieto kategórie:
• učiteľ
Podkategórie učiteľa:
• učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy)
• učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)
V prípade väčšieho počtu záujemcov je možné zorganizovať kurzy aj v priestoroch školy resp. školského zariadenia

Rozvoj finančnej gramotnosti pedagógov základných a stredných škôl

Dĺžka: 32 prezenčne + 18 dištančne
Počet kreditov: 12
Akreditácia: Rozhodnutie o akreditácii
Cena týždenného tábora: 80 € 
Termín:
september - december 2019
Popis: Vzdelávanie je určené pre tieto kategórie:
• učiteľ
Podkategórie učiteľa:
Učiteľ primárneho vzdelávania (1. Stupeň ZŠ) Učiteľ základnej umeleckej školy 
Učiteľ nižšieho stredného vzdelávania (2. Stupeň ZŠ) 
Učiteľ strednej školy (učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné 
všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie)

Tréningy pre pedagógov a odborných zamestnancov

podľa ZÁKONA č. 317 z 24. júna 2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 55

Vzhľadom na povinnosť riaditeľa zabezpečiť pre zamestnancov školy takúto formu „školenia - tréningu“ ponúkame Vám možnosť zorganizovať takúto akciu na Vašej škole v rozsahu 5 – 8 vyučovacích hodín. (školenie je možné organizovať v doobedňajších aj poobedňajších hodinách).

Konkrétne zameranie školenia je možné upraviť podľa Vašich predstáv a požiadaviek – je možné zamerať sa na asertivitu, konflikt, stres, sebapoznanie a pod.
Školenie je možné realizovať pre ľubovoľný počet osôb vzhľadom na možnosti Vašej miestnosti s dataprojektorom.

Všetkým absolventom školenia bude vydané potvrdenie
Cena dohodou podľa počtu účastníkov.

Informačné školenie zamerané na - Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.2.

schválený MŠVVaŠ SR dňa 9. marca 2017 s účinnosťou od 1. septembra 2017

Cena dohodou podľa počtu účastníkov.