Anglická jazyková škola a príprava na certifikáty

Deti, študenti, maturanti, seniori, firmy, kurzy one to one, doučovanie, preklady z /do angličtiny

Detská anglická jazyková škola

deti od 13-15 rokov

Dĺžka kurzu: školský rok / polrok / možnosť pristúpiť v priebehu kurzu
Intenzita kurzu: 1 x 2 vyučovacie hodiny
Cena kurzu: 280,- € (140 € / polrok)
Popis kurzu: Jazykové kurzy pre deti navštevujúce 2. stupeň ZŠ - kurzy sa zameriavajú nielen na učivo ZŠ ale aj na konverzáciu a interaktívnu výučbu. Ich jazykové zručnosti sú rozvité natoľko, že sú schopní porozumieť a komunikovať v anglickom jazyku. Hodiny sú dynamické a deti sa podieľajú na rôznych projektoch, ktoré im pomáhajú rozvíjať kreativitu. Pri vyučovaní sa využíva komunikatívny prístup a využívajú sa interaktívne spôsoby vyučovania.
Spôsob ukončenia: výstupný test a Osvedčenie o ukončení vedomostného stupňa
Prihláška: Stiahnuť

Anglická jazyková škola pre stredoškolákov

TEEN ENGLISH

Dĺžka kurzu: školský rok / polrok / možnosť pristúpiť v priebehu kurzu
Intenzita kurzu: 1 x 2 vyučovacie hodiny
Cena kurzu: 280,- € (140 € / polrok)
Popis kurzu: Príprava je prispôsobená stredoškolákom, ktorí sa dlhodobo priebežne pripravujú na maturitu a ďalšie jazykové skúšky. Je to kurz modernej súčasnej angličtiny, výber tém je vekovo cielený. Študenti majú možnosť pracovať so širokým výberom aktivít určených na rozvoj všetkých jazykových zručnosti. Bohatý výber komponentov zahŕňa aj prácu s multimediálnymi prostriedkami. Pri výučbe sa využíva interaktívna tabuľa a digitálna učebnica.
Spôsob ukončenia: výstupný test a Osvedčenie o ukončení vedomostného stupňa
Prihláška: Stiahnuť

Angličtina pre maturantov - úroveň B1, B2 a C1

Maturita bez stresu

Dĺžka kurzu: 9 mesiacov - september - máj / možnosť pristúpiť v priebehu kurzu
Intenzita kurzu: 1 x 2 vyučovacie hodiny
Cena kurzu: 280,- € ( 140 € / polrok)
Popis kurzu: Absolvent kurzu je pripravený na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky, vie používať slovnú zásobu, gramatické konštrukcie a javy a dokázať sa kedykoľvek dohovoriť a vyjadriť k témam každodenného života, či budúceho profesijného záujmu.
Spôsob ukončenia: výstupný test
Prihláška: Stiahnuť

Angličtina pre dospelých - začiatočník A1, A2 - až pokročilý B1, B2

moduly (A1, A2, B1, B2)

Dĺžka kurzu: školský rok /polrok/ možnosť pristúpiť v priebehu kurzu
Intenzita kurzu: 1 x 2 vyučovacie hodiny
Cena kurzu: 280,- € ( 140 € / polrok)
Popis kurzu: Absolvent jednotlivých modulov (A1, A2, B1, B2) dosiahne jazykové kompetencie na základe kritérií definovaných Spoločným európskym referenčným rámcom globálne i vo vzťahu k jednotlivým jazykovým zručnostiam Uvedený kurz umožňuje poslucháčom zvoliť si rozsah kurzu podľa časových možností, kariérnych ambícií, osobnej motivácie a schopnosti učiť sa cudzí jazyk. Poslucháč môže absolvovať jeden, dva, prípadne viac modulov, čím sa posúva dopredu na vyšší stupeň jazykovej kompetencie v rámci jedného stupňa.
Spôsob ukončenia: výstupný test a Potvrdenie o ukončení vedomostného stupňa
Prihláška: Stiahnuť

Angličtina - príprava na medzinárodné certifikáty

FCE, CAE, IELTS

Dĺžka kurzu: školský rok /polrok/ možnosť pristúpiť v priebehu kurzu
Intenzita kurzu: 1 x 3 vyučovacie hodiny
Cena kurzu: 360,- € na školský rok
Popis kurzu: Príprava na jednotlivé medzinárodné certifikáty.
Spôsob ukončenia: výstupný test
Prihláška: Stiahnuť

DUO English - angličtina vo dvojici

Dĺžka kurzu: podľa objednávky klienta
Intenzita kurzu: podľa dohody
Cena kurzu: 16 € na 1 vyučovaciu hodinu pre 2 osoby
Popis kurzu: Jazykové kurzy šité na mieru podľa objednávky klienta. 
Kombinácia individuálneho kurzu a skupinového - dvaja učiaci sa a jeden lektor.
Spôsob ukončenia: Potvrdenie
Prihláška: Stiahnuť

English club – konverzácia pre mierne a stredne pokročilých A2 – B1

Dĺžka kurzu: 1 stretnutie - 2 VH
6 mesiacov - 1x 2 VH
Intenzita kurzu: Pondelok 16.00 – 17.30
Cena kurzu: - jedno stretnutie
- celý polrok
Popis kurzu: Konverzačný jazykové kurz na vybrané témy - každé stretnutie iná téma, môžete navštevovať kurz celý polrok alebo si vyberiete iba niektoré dni - napr. 1 - 2 x do mesiaca podľa Vašich časových možností
Spôsob ukončenia: Potvrdenie
Prihláška: Stiahnuť

Individuálny kurz – ONE TO ONE - angličtina, nemčina, francúzština

Dĺžka kurzu: podľa objednávky klienta resp. podľa učebných osnov
Intenzita kurzu: podľa dohody - napr.1 x 2 vyuč. hodiny, 1x 3 vyuč. hodiny
Cena kurzu: 15 € na 1 vyučovaciu hodinu, 20 € na 60 min
Popis kurzu: Jazykové kurzy šité na mieru podľa objednávky klienta: všeobecný jazyk, odborný jazyk zameraný na medicínu, obchod, podnikanie, opatrovateľstvo, cestovný ruch a pod.
Spôsob ukončenia: záverečný test resp. ústne preskúšanie,
Účastník získava "Potvrdenie o absolvovaní jazykového kurzu"
Prihláška: Stiahnuť

Individuálny kurz – ONE TO ONE - RUSKÝ JAZYK

Dĺžka kurzu: podľa objednávky klienta resp. podľa učebných osnov
Intenzita kurzu: podľa dohody - napr.1 x 2 vyuč. hodiny, 1x 3 vyuč. hodiny
Cena kurzu: 19-20 € na 1 vyučovaciu hodinu
Popis kurzu: Jazykové kurzy šité na mieru podľa objednávky klienta: všeobecný jazyk, odborný jazyk zameraný na medicínu, obchod, podnikanie, opatrovateľstvo, cestovný ruch a pod.
Spôsob ukončenia: záverečný test resp. ústne preskúšanie,
Účastník získava "Potvrdenie o absolvovaní jazykového kurzu"
Prihláška: Stiahnuť

Angličtina pre seniorov

-

Dĺžka kurzu: 20 vyučovacích hodín
Intenzita kurzu: 1x2 vyučovacie hodiny
Cena kurzu: projekt/ dotácia
Popis kurzu: Jazykové kurzy šité na mieru podľa objednávky klienta
Spôsob ukončenia: výstupný test
Prihláška: Stiahnuť

ONLINE ENGLISH - angličtina v pohodlí domova

Jazykové kurzy šité na mieru podľa objednávky klienta

Dĺžka kurzu: podľa objednávky klienta
Intenzita kurzu: podľa dohody
Cena kurzu: 15 € na 1 vyučovaciu hodinu pre 1 osobu
Popis kurzu: Jazykové kurzy šité na mieru podľa objednávky klienta. Všeobecná angličtina, lekárska angličtina, obchodná angličtina, konverzácia ...a iné.
Spôsob ukončenia: Potvrdenie
Prihláška: Stiahnuť

LADIES ENGLISH CLUB

– mini kurz pre dámy pri kávičke

Dĺžka kurzu: podľa objednávky klienta
Intenzita kurzu: podľa dohody alebo 1 x 2 vyučovacie hodiny / 24 VH / 3 mesiacov
Cena kurzu: - € na 1 vyučovaciu hodinu pre 2-3 osoby
24 hodín / miniskupina / 3 mesiace / - € na celú skupinu
Platba na 1 osobu na 3 mesiace – - €
Popis kurzu: Jazykové kurzy šité na mieru podľa objednávky klienta. Konverzačné kurzy pre dámy - vlastná skupina.
Spôsob ukončenia: Potvrdenie
Prihláška: Stiahnuť

Polointenzívne jazykové kurzy - ostatné

Nemčina, Ruština, Taliančina, Francúzština pre dospelých

Nemčina, Ruština, Taliančina, Francúzština, Španielčina pre dospelých - začiatočník A1až B2

moduly (A1, A2, B1, B2)

Dĺžka kurzu: školský rok /polrok/ možnosť pristúpiť v priebehu kurzu
Intenzita kurzu: 1 x 2 vyučovacie hodiny
Cena kurzu: 280,- € ( 140 € / polrok)
Popis kurzu: Absolvent jednotlivých modulov (A1, A2, B1, B2) dosiahne jazykové kompetencie na základe kritérií definovaných Spoločným európskym referenčným rámcom globálne i vo vzťahu k jednotlivým jazykovým zručnostiam Uvedený kurz umožňuje poslucháčom zvoliť si rozsah kurzu podľa časových možností, kariérnych ambícií, osobnej motivácie a schopnosti učiť sa cudzí jazyk. Poslucháč môže absolvovať jeden, dva, prípadne viac modulov, čím sa posúva dopredu na vyšší stupeň jazykovej kompetencie v rámci jedného stupňa.
Spôsob ukončenia: výstupný test a Potvrdenie o ukončení vedomostného stupňa
Prihláška: Stiahnuť

Pobytové kurzy vo Veľkej Británii

Jazykové kurzy - pobytové vo Veľkej Británii v spolupráci s partnerom Cambridge study. Vhodný pre klientov od 16 rokov - možnosť vybrať z veľkej ponuky miest a kurzov. Vhodné osobné stretnutie.

Preklady z / do anglického jazyka

Preklady anotácii, odborných textov, listov a podobne. Termín a cena záleží na dohode.

SKYPE ENGLISH with native speaker

- individuálny jazykový kurz prostredníctvom Skype - komunikácie s britským lektorom. Cena kurzu aj frekvencia dohodou.

MEDICAL ENGLISH

- individuálna angličtina pre lekárov úroveň A1-B2. Cena kurzu aj frekvencia dohodou.