Rekvalifikačné kurzy a kurzy pre uchádzačov o zamestnanie REPAS+ , KOMPAS+

Jednoduché a podvojné účtovníctvo, PC kurzy, komunikácia, kurzy zdarma pre uchádzačov o zamestnanie REPAS+, KOMPAS+

Rekvalifikačné kurzy pre verejnosť a samoplatcov

Jednoduché a podvojné účtovníctvo

Mzdové účtovníctvo

Práca na počítači -  MS Office – Word, Excel, Power Point, Internet

Opatrovateľstvo

Komunikácia

Kurzy sa otvárajú podľa počtu prihlásených . Ak máte záujem o niektorí kurz kontaktujte nás.

Kurzy zdarma pre uchádzačov o zamestnanie – projekt  REPAS+  , KOMPAS+

Jazykové a počítačové kurzy pre uchádzačov o zamestnanie