Akadémia vzdelávania Čadcao nás

jazyková škola s tradíciou od roku 1997

Akadémia vzdelávania Čadca o.z. je modernou organizáciou celoživotného vzdelávania poskytujúca najširšiu ponuku kvalitných vzdelávacích služieb v regióne Kysúc. 

Našimi službami pokračujeme v tradícii Akadémie vzdelávania na Slovensku, ktorá bola založená v roku 1952 a patrila k najstarším vzdelávacím organizáciám. Sme neziskové občianske združenie a naše portfólio sa skladá z týchto hlavných aktivít :

  • jazyková škola s tradíciou od roku 1997
  • rekvalifikačné kurzy pre verejnosť a uchádzačov o zamestnanie
  • odborné semináre
  • akreditované kontinuálne vzdelávanie pre pedagógov
  • počítačové kurzy
  • projekty, dotácie a záujmové vzdelávanie

Široká ponuka vzdelávacích aktivít Akadémie vzdelávania Čadca o.z. je zameraná predovšetkým na systematické jazykové vzdelávanie pre všetky vekové kategórie od deti až po seniorov, na rekvalifikácie a výcvik zamestnancov a nezamestnaných. Realizujeme celé spektrum odborného vzdelávania zameraného na aktuálnu problematiku v oblastí ekonomiky, daňovníctva a personalistiky.

Ponúkame akreditované kontinuálne vzdelávanie pre pedagógov a tréningy pre pedagogických zamestnancov. Špeciálnou kategóriou  je zabezpečenie firemného vzdelávania podľa požiadaviek klienta.   

V rámci našich aktivít sa venujeme aj projektom a záujmovému vzdelávaniu občanov. Implementovali sme projekt programu Erasmus + - mobilita zamestnancov a pravidelne sa zapájame ako partner do Týždňa celoživotného učenia na Slovensku, Týždňa tréningu pamäte a iných aktivít. Realizujeme aj aktivity zdarma pre seniorov a spolupracujeme s Jednotou dôchodcov v Čadci.

V našich kurzoch vyučujú skúsení pedagógovia a lektori, ale aj špičkoví odborníci z praxe. V rámci jazykového vzdelávania spolupracujeme aj s native speakrami z Veľkej Británie a naši jazykový lektori sa zúčastňujú metodických kurzov vo Veľkej Británii v rámci programu Erasmus +.
Spolupracujeme s agentúrou Cambridge study s ktorou realizujeme pobytové jazykové kurzy vo viacerých krajinách. Pripravujeme našich klientov na všetky typy medzinárodných certifikátov – FCE, CAE, IELTS, TOEIC.

Naše priestory sú vybavené modernou didaktickou technikou, interaktívnymi tabuľami a wifi pripojením. Štúdium prebieha v príjemnom prostredí v centre mesta Čadca.
Akadémia vzdelávania Čadca o.z. je rešpektovanou a modernou inštitúciou celoživotného vzdelávania a členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike (AIVD SR). Našim cieľom je ponúkať moderné vzdelávanie za dostupnú cenu pre všetkých, ktorí majú záujem pracovať na svojom profesijnom či osobnostnom raste. 

Akadémia vzdelávania Čadca o.z. ........vzdelávanie, ktoré ma zmysel.