Akadémia vzdelávania Čadca o.z.

Sídlo:
Námestie slobody 59, 02201 Čadca, Slovensko
Zápis: Evidencia občianskych združení MV - Reg. č. VVS/1-900/90-41940
IČO: 42347688
DIČ: 2023846121
Banka VÚB banka, a.s.
IBAN: SK81 0200 0000 0031 7262 7153
BIC/SWIFT: SUBASKBX
Mob.: +421 902 930 228
e-mail:
web: www.akademiacadca.sk