Projekty, dotácie a záujmové vzdelávanie

Týždeň celoživotného učenia, Erasmus plus, Senior Akademy, Tréning pamäte. Akadémia vzdelávania Čadca o.z. realizuje rôzne aktivity v oblasti občianskeho a záujmového vzdelávania. Pravidelne sa zapájame do celoslovenských aktivít a projektov.

Týždeň celoživotného učenia -   október 2019

Týždeň celoživotného učenia - Akadémia vzdelávania Čadca o.z. sa od roku 2013 aktívne zapája to tohto celoslovenského podujatia. Organizujeme rôzne vzdelávacie a osvetové podujatia pre rôzne cieľové skupiny. https://www.tcu.sk/ 

Senior Akademy -  angličtina, tréning pamäte, zdravotné prednášky, práca na PC pre seniorov zdarma

Senior Akadémia - Akadémia vzdelávania Čadca o.z. spolupracuje od roku 2013 s Jednotou dôchodcov v Čadci pri príprave rôznych aktivít pre seniorov v našom meste. V roku 2019 pripravujeme už 3. ročník Senior Akadémie ako sériu vzdelávacích a záujmových podujatí - pripravujeme aj angličtinu pre seniorov, tréning pamäte a pod.

Týždeň trénovania mozgu

Erasmus plus – mobilita pracovníkov vo vzdelávaní dospelých

Akadémia vzdelávania Čadca o.z. sa od roku 2013 zapája do EU projektov Erasmus plus. Vďaka tomuto projektu sa naší lektori mali možnosť vzdelávať vo Veľkej Británii a rozšíriť si svoje didaktické aj metodické vedomosti.