Firemné vzdelávanie - business English, audit, komunikácia

Jazykové kurzy one to one, business English, jazykový audit zamestnancov, komunikačné kurzy, kurzy PC

Jazykové kurzy skupinové alebo individuálne

realizácia kurzu podľa objednávky klienta

Odborné jazykové kurzy

napr. Business English, angličtina pre lekárov, ekonómov, marketing, prezentácie - realizácia kurzu podľa objednávky klienta

Jazykový audit zamestnancov - externý firemný jazykový audit

Externý jazykový audit predstavuje objektívnu analýzu aktuálneho stavu jazykovej úrovne Vašich zamestnancov a analýzu ich progresu v jazykovom vzdelávaní.

Cieľová skupina firemného jazykového auditu:

  1. noví zamestnanci u ktorých je potrebné určiť aktuálnu úroveň znalosti cudzieho jazyka pred ich zaradením do firemného vzdelávania
  2. zamestnanci, ktorí sú zaradení do firemného jazykového vzdelávania a po istom časovom úseku je potrebné zhodnotiť ich progres a efektivitu vzdelávania
Realizácia jazykového auditu
  1. Písomná časť
  2. Ústna časť

Vzhľadom na formu jazykového auditu je možné ho vykonať aj mimo pracovný čas resp. individuálne – nie je potrebné zamestnancov organizovať do skupín ani riešiť organizačné zabezpečenie (prenájom miestností a pod.). Jazykový audit je možné realizovať ihneď.

Komunikačné kurzy - efektívna komunikácia vo firme

ASERTIVITA, EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA, PREDAJNÉ ZRUČNOSTI, RIEŠENIE KONFLIKTOV, ZVLÁDANIE STRESU, VYHORENIE a pod.

Počítačové kurzy pre firmy

- podľa objednávky