Jazyková škola Akadémie vzdelávania Čadca o.z.

-- tradícia od roku 1997 v našom meste --

Jazyková škola ponuka systematickú výučbu pre všetky vekové kategórie od malých detí až po seniorov.

Našim cieľom je naučiť poslucháčov efektívne komunikovať v cudzom jazyku, preto pri výučbe používame takzvaný komunikatívny prístup (communicative approach). Výučba je zameraná na vyvážený rozvoj všetkých štyroch jazykových zručností - počúvanie a čítanie s porozumením, písanie a hovorený prejav.

Výučbu charakterizuje:

  • prenesenie aktivity na žiaka
  • minimalizácia používania materinského jazyka
  • práca s autentickými materiálmi – zvukové, písomné
  • striedanie rôznych typov aktivít (práca v skupinách a pároch, riadená diskusia, hry so zameraním na rozvoj komunikácie, riešenie problémov, individuálna práca)
  • vysvetľovanie gramatických javov v konkrétnych situáciách
  • práca s modernými učebnicami a množstvom doplnkového materiálu
  • vyučovanie v moderných a interaktívnych učebniach v centre mesta s wifi pripojením
  • možnosť využívať aj Skype výučbu s lektorom native speaker
  • ukážková hodina zdarma

Ponúkame skupinové kurzy, individuálne kurzy, firemné kurzy  a pobytové kurzy vo Veľkej Británii, na Cypre, vo Francúzsku, Nemecku, Španielsku.

Lektori:

Naši lektori sú kvalifikovaný slovenský a native speakers, ktorí si pravidelne rozširujú svoje metodické a jazykové zručnosti v rámci mobilitných projektoch prostredníctvom projektu Erasmus plus. Naši lektori absolvovali vo Veľkej Británii štrukturované kurzy v týchto oblastiach:

Creativity in the classroom - Cambridge, VB
Contemporary English - Cambridge, VB
Use of technology in classroom - Southhampton, VB
Language and Practical Methodology - Portsmouth, VB

Garanti:

V našej jazykovej škole pôsobili v minulosti aj lektori z Veľkej Británie a USA. V súčasnosti konzultujeme našu ponuku a metodiku s našou bývalou lektorkou z Veľkej Británie Mrs. Kate Phillipson, ktorá aktuálne pôsobí v jazykovej škole Cheltenham vo Veľkej Británii.

Taktiež máme v ponuke aj Skype kurzy vedené anglickým lektorom pôsobiacim v Bratislave.