3. ročník SENIOR AKADEMY 2019 – angličtina pre seniorov a aj iné aktivity

img

Akadémia vzdelávania Čadca o.z. dlhodobo spolupracuje s miestnou organizáciou seniorov Jednota dôchodcov pri organizácii akcií rôzneho charakteru. Od septembra 2019 budeme realizovať projekt - tretí ročník SENIOR AKADEMY 2019 - cyklus vzdelávacích a osvetových aktivít pre seniorov v meste.

Budeme pokračovať v kurzoch anglického jazyka pre seniorov, pripravíme aj iné prednášky a workshopy zamerané na aktuálne otázky z oblasti zdravotníctva, tréningu pamäte, práva, finančnú gramotnosť seniorov, bezpečnosť a pod. Projekt realizujeme s podporou dotácie Ministerstva financií SR.