Európska značka pre jazyky 2020 - o výhru sa uchádza aj náš projekt

img

Akadémia vzdelávania Čadca o.z. sa venuje jazykovému vzdelávaniu od roku 1997. Nakoľko máme skúsenosti s výučbou anglického jazyka rozhodli sme sa zapojiť do súťaže Európska značka pre jazyky 2020 a zaslať náš projekt.

Európska značka pre jazyky je iniciatíva Európskej komisie na podporu jazykového vzdelávania, ktorá vznikla v roku 1998. Jej hlavným cieľom je:

  • zviditeľniť a oceniť inovačné projekty a iniciatívy v jazykovom vzdelávaní na všetkých stupňoch vzdelávania,
  • podporovať, využívať a rozširovať výsledky úspešných projektov a iniciatív na národnej a európskej úrovni ako príklady dobrej praxe a zdroj inšpirácie a motivácie.


Viac info: https://www.erasmusplus.sk/ELL/index.php