Projekt „Angličtina naprieč generáciami“ schválený

img

Akadémia vzdelávania Čadca o.z. podala v marci 2020 prihlášku v rámci programu Erasmus + pre vzdelávanie a odbornú príprav, Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov.

Náš projekt bol schválený a získali sme grant, vďaka ktorému sa budú môcť naše lektorky vzdelávať vo Veľkej Británii na kurzoch pre učiteľov angličtiny. V historickom meste Cambridge získajú nové poznatky a moderné prístupy ako učiť cudzí jazyk a budú ich aplikovať v našej jazykovej škole.
Veríme, že vzdelávanie lektorov je cesta k efektívnemu učeniu a bude benefitom pre našich klientov – mladých aj tých skôr narodených.