Získali sme Certifikát Európska značka pre jazyky 2020

img

Akadémia vzdelávania Čadca o.z. sa venuje jazykovému vzdelávaniu od roku 1997. Nakoľko máme dlhoročné skúsenosti s výučbou anglického jazyka rozhodli sme sa zapojiť do súťaže Európska značka pre jazyky 2020.

Po obhajobe nášho projektu „Senior Akadémia 2019“ pred národnou porotou iniciatívy Európskej komisie pre inovačné jazykové projekty bol náš súťažný príspevok ocenený certifikátom „Európska značka pre jazyky 2020“. Tento úspech je pre nás veľmi radostnou správou a motiváciou do ďalšej práce.
Európska značka pre jazyky je iniciatíva Európskej komisie na podporu jazykového vzdelávania, ktorá vznikla v roku 1998. Jej hlavným cieľom je:

  • zviditeľniť a oceniť inovačné projekty a iniciatívy v jazykovom vzdelávaní na všetkých stupňoch vzdelávania,
  • podporovať, využívať a rozširovať výsledky úspešných projektov a iniciatív na národnej a európskej úrovni ako príklady dobrej praxe a zdroj inšpirácie a motivácie.

Viac info: https://www.erasmusplus.sk/ELL/index.php